jobs@jtekt.cz | +420 378 011 011 | WEB JTEKT

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Operátor výroby

Operátor (ka) výroby obsluhuje poloautomatické stroje, kontroluje kvalitu výrobků.

NÁBOROVÝ BONUS 20 000 Kč

Interní logistik

Zavážení výrobních linek materiálem pomocí elektrického tahače.

NÁBOROVÝ BONUS 20 000 Kč

Logistik

Denní komunikace s dodavateli. Objednávání materiálu. Přehled o dodávkách, kontrola nedodaného materiálu. Příprava prognóz, kontrola správnosti množství materiálu na skladě a inventarizace. Řešení neshodných dodávek, reklamace, nápravná opatření.

Procesní inženýr machining/ obrábění

Zvyšování efektivity pracovního procesu na výrobních zařízeních a linkách (analýza a zavádění zlepšovacích návrhů a změn).

Technik oddělení kvality

Zkoušky výrobků. Programování měřících strojů. 3D měření. Rozbor zvukového projevu výrobků. Tvorba výkresů přípravků. Výstupy pro dodavatele, zákazníky, technické středisko.

Údržbář – elektro

Zajišťování bezvadného chodu výrobního zařízení. Provádění periodické a preventivní údržby výrobního zařízení. Snižování výskytu poruch.