jobs.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | WEB JTEKT

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Výrobní inženýr

Analýzy výrobních výsledků. Návrhy k dosažení cílů výrobních výsledků linek. návrhy k optimalizaci procesu, zrychlení a zefektivnění výroby. Tvorba a aktualizace výrobní dokumentace. Konstrukce výrobních přípravků nebo strojů. Spolupráce na nových projektech.

Správce výrobních systémů (PLC programátor)

Nápní Vaší práce bude spolupracovat na vývoji a implementaci provozních konceptů pro IT systémy ve výrobním prostředí (SCADA, MES, SAP), zavádění současných a nových softwarových aplikací do produkčního prostředí. Čekalo by Vás také budování a správa síťové infrastruktury a správa databází.

Technik PLC s vyhláškou 50

Zajišťování bezvadného chodu výrobního zařízení. Provádění periodické a preventivní údržby výrobního zařízení. Snižování výskytu poruch.

Automatizační engineer

Analýza výrobních linek s cílem zefektivnění. Vypracování podkladů pro automatizaci. Koordinace integrace automatizace v závodě. Testování automatizačních projektů. Komunikace s evropskou centrálou v rámci projektů. Komunikace s interními, lokálními, externími dodavateli. Spolupráce napříč odděleními v rámci projektu. Přejímky u dodavatele.

Mechatronik

Provádění údržby a oprav na montážních linkách. Zajištění plynulého chodu linek. Odstraňování problémových míst strojů výrobních linek a předcházení poruchám. Provádění úprav a renovace strojních zařízení. Vedení záznamů o provedených akcích.