jobs.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | WEB JTEKT | JTEKT CZ – ZÁVOD PARDUBICE

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Interní logistik

Náplní Vaší práce bude distribuce materiálu do výrobních linek a odvoz hotových výrobků. Dodržování časového harmonogramu a udržování skladové dokumentace.

Vstupní inspektor kvality

Provádění měření nakupovaných výrobků. Provádění analýz a kontrol vadných výrobků. Vypracování záznamů o výsledcích měření a analýz. Spolupráce s ostatními odděleními.

Elektro údržbář

Zajišťování bezvadného chodu výrobního zařízení. Provádění periodické a preventivní údržby výrobního zařízení. Snižování výskytu poruch.

Procesní inženýr

Definice nových výrobních procesů a celků. Analýza procesů a návrh řešení napříč projekty, linkami a celým závodem. Zpracování a řízení procesní změny. Implementace globální technologie. Zvyšování efektivity pracovního procesu na výrobních zařízeních, linkách.

Trainee oddělení kvality

Z oblasti kvality nabízíme témata trainee programu: zavádění elektronického zápisu dokumentace a testování celého systému s napojením na výrobní proces, spolupráci při interních auditech výrobní procesů a vypracování katalogu "Best practice", Ryohin Joken = určení nejlepšího nastavení procesu pro výrobu OK dílu, spolupráce na kontrole stability procesů a monitorování SPC regulačních karet a řešení zmetkovitosti.