jobs.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | WEB JTEKT

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Operátor výroby

Obsluha poloautomatického stroje, kontrola kvality výrobků.

Mechatronik

Provádění údržby a oprav na montážních linkách. Zajištění plynulého chodu linek. Odstraňování problémových míst strojů výrobních linek a předcházení poruchám. Provádění úprav a renovace strojních zařízení. Vedení záznamů o provedených akcích.

Údržbář – elektro

Zajišťování bezvadného chodu výrobního zařízení. Provádění periodické a preventivní údržby výrobního zařízení. Snižování výskytu poruch.

Výrobní inženýr

Zvyšování efektivity pracovního procesu na výrobních zařízeních a linkách, analýza a zavádění zlepšovacích návrhů a změn. Tvorba nebo úprava technické dokumentace. Uvádění výrobních linek do provozu.

Inženýr kvality – interní procesy

Spolupráce na řízení a chodu přidělených interních procesů z hlediska kvality v rámci širšího týmu. Vyhodnocování způsobilostí interních procesů. Zjišťování příčin a nápravných opatření interně reklamovaných dílů. Spolupráce s ostatními odděleními při zjišťování příčin a definování opatření. Spolupráce na snižování interní zmetkovitosti v rámci širšího týmu. Spolupráce na převzetí procesů z projektové fáze do sériové fáze.

Průmyslový inženýr

Analýza výrobních linek s cílem zefektivnění. Vypracování podkladů pro automatizaci. Koordinace integrace automatizace v závodě. Testování automatizačních projektů. Komunikace s evropskou centrálou v rámci projektů. Komunikace s interními, lokálními, externími dodavateli. Spolupráce napříč odděleními v rámci projektu. Přejímky u dodavatele.

HR specialista

Nábor nových zaměstnanců. HR marketing. Správa systému vzdělávání zaměstnanců. Práce s docházkovým systémem. Personální agenda.

Asistent metrologa

Vedení evidence měřidel. Kalibrace měřidel, kalibrů a měřících strojů a přístrojů. Provádění analýz systémů měření (způsobilost měřidla). Spolupráce při řešení problémů s měřením ve výrobních linkách.

Interní logistik

Zavážení výrobních linek materiálem pomocí elektrického tahače.

Industrial IT engineer

Spolupráce na vývoji a implementaci provozních konceptů pro IT systémy ve výrobním prostředí. Implementace zavádění současných a nových softwarových aplikací do produkčního prostředí. Budování a správa síťové infrastruktury. Správa databází.

Skladník

Vykládka a nakládka kamionů za použití VZV. Třídění obalů a další manuální práce ve skladu.