jobs.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | WEB JTEKT

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Nákupčí Building Facility

Vedení výběrových řízení na dodavatele. Spolupráce na přípravě budgetu (building facility). Jednání s dodavateli včetně zpracování a vyhodnocování nabídek. Tvorba objednávek a práce se systémem SAP a reporting.

Výrobní inženýr obrábění

Zvyšování efektivity obráběcích a lisovacích strojů (definování parametrů strojů, úprava G-kódu, zvyšování životnosti nástrojů). Týmové řešení problémů výrobních linek. Zpracování návodů a postupů výrobního procesu. Tvorba nových přípravků od jejich nakreslení v 3D CAD až po jejich testování v lince. Technická asistence při uvádění výrobních linek do provozu.

Trainee oddělení kvality

Z oblasti kvality nabízíme témata trainee programu: zavádění elektronického zápisu dokumentace a testování celého systému s napojením na výrobní proces, spolupráci při interních auditech výrobní procesů a vypracování katalogu "Best practice", Ryohin Joken = určení nejlepšího nastavení procesu pro výrobu OK dílu, spolupráce na kontrole stability procesů a monitorování SPC regulačních karet a řešení zmetkovitosti.

Trainee procesní/výrobní inženýring

Nabízíme trainee programy do oddělení procesního inženýringu, kde se jedná zejména o přípravu technické dokumentace, návrhy POKE - YOKE a zefektivňování procesů. Trainee program ve výrobním inženýringu se zaměřuje na konstrukci jednoduchých přípravků a zefektivňování ergonomie pracovišť.

Trainee oddělení inovací

Nabízíme trainee program v oddělení inovací, které se věnuje automatizačním procesům. V rámci trainee programu se setkáte se simulacemi logistiky v programu Siemens Technomatix - Plant Simulate či simulacemi robotické buňky v programu Fanuc Roboguide.

Procesní inženýr logistiky

Zmapování současných logistických toků a návrh automatizace logistiky v závodě.

Skladník

Vykládka a nakládka kamionů za použití VZV. Třídění obalů a další manuální práce ve skladu.

Výrobní inženýr

Analýzy výrobních výsledků. Návrhy k dosažení cílů výrobních výsledků linek. návrhy k optimalizaci procesu, zrychlení a zefektivnění výroby. Tvorba a aktualizace výrobní dokumentace. Konstrukce výrobních přípravků nebo strojů. Spolupráce na nových projektech.

Interní logistik

Náplní Vaší práce bude distribuce materiálu do výrobních linek a odvoz hotových výrobků. Dodržování časového harmonogramu a udržování skladové dokumentace.

Procesní inženýr

Definice nových výrobních procesů a celků. Analýza procesů a návrh řešení napříč projekty, linkami a celým závodem. Zpracování a řízení procesní změny. Implementace globální technologie. Zvyšování efektivity pracovního procesu na výrobních zařízeních, linkách.

Údržbář s vyhláškou 50

Zajišťování bezvadného chodu výrobního zařízení. Provádění periodické a preventivní údržby výrobního zařízení. Snižování výskytu poruch.

Správce výrobních systémů (PLC programátor)

Nápní Vaší práce bude spolupracovat na vývoji a implementaci provozních konceptů pro IT systémy ve výrobním prostředí (SCADA, MES, SAP), zavádění současných a nových softwarových aplikací do produkčního prostředí. Čekalo by Vás také budování a správa síťové infrastruktury a správa databází.