jobs@jtekt.cz | +420 378 011 011 | WEB JTEKT

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Operátor výroby

Operátor (ka) výroby obsluhuje poloautomatické stroje, kontroluje kvalitu výrobků.

NÁBOROVÝ BONUS 20 000 Kč

Interní logistik

Zavážení výrobních linek materiálem pomocí elektrického tahače.

NÁBOROVÝ BONUS 20 000 Kč

Procesní inženýr machining/ obrábění

Zvyšování efektivity pracovního procesu na výrobních zařízeních a linkách (analýza a zavádění zlepšovacích návrhů a změn).

Technik oddělení kvality

Zkoušky výrobků. Programování měřících strojů. 3D měření. Rozbor zvukového projevu výrobků. Tvorba výkresů přípravků. Výstupy pro dodavatele, zákazníky, technické středisko.

Kontrolor kvality

Spolupráce při stanovování měřících metod a vypracovávání měřících postupů.

Procesní inženýr

Procesní inženýr zvyšuje efektivitu pracovního procesu na výrobních zařízeních a linkách, analyzuje a zavádí zlepšovací návrhy a změny. Vytváří nebo upravuje technickou dokumentaci. Asistuje při montáži a uvádění výrobních linek do provozu.